پیراهنی

پیراهنی

nassaj110 بدون دیدگاه
محصولات

پارچه تترون و داکرون ،ساده و راه راه

جنس پارچه کد کالیته بافت عرض گرم بر متر درصد آبرفت
داکرون ۱۳۰۱ ۱۵۰ ۱۶۵±۵ ۰
تترون راه راه  ۱۳۰۷ ۱۵۰ ۱۷۵±۵ ۰
تترون راه راه ۱۳۰۸ ۱۵۰ ۱۷۵±۵ ۰
تترون راه راه ۱۳۰۹ ۱۵۰ ۱۴۵±۵ ۰

دیدگاه خود را وارد کنید.