لباس کاری

لباس کاری

nassaj110 بدون دیدگاه
محصولات

کجراه پنبه  ای ،مناسب جهت لباس کار

لباس پالایشگاه ، فرم بیمارستان ،فرم اداری ، فرم پرسنلی  سفارشات جهت تکمیل  ضد آب و ضد آتش پارچه های لباسکاری پذیرفته میشود

جنس پارچه کد کالیته بافت عرض گرم بر متر درصد آبرفت
کجراه پنبه ای ۵۸۰۳ ۱۵۰ ۳۳۰±۵ ۳۲
کجراه پنبه ای ۵۴۰۲ ۱۵۰ ۳۴۵±۵ ۳۲
کجراه پنبه ای ۵۴۰۳ ۱۵۰ ۳۸۰±۵ ۳۲
کجراه پنبه ای ۵۴۰۴ ۱۵۰ ۴۱۰±۵ ۳۲

دیدگاه خود را وارد کنید.