خدمات ما

بافت ،رنگرزی،چاپ و تکمیل انواع پارچه تا عرض سه متر

بافت

بافت انواع پارچه

رنگرزی

رنگرزی انواع پارچه

چاپ

چاپ انواع پارچه

تکمیل

تکمیل انواع پارچه

محصولات

انواع پارچه جهت فرم مدارس ، بیمارستانی،لباس کاری،کت و شلواری و مانتویی و غیره